Giới thiệu
Quảng cáo trực tuyến

Sato Connect Gate (SCgate) không chỉ là một Agency trong mảng Quảng cáo Trực tuyến. Chúng tôi giúp các Doanh nghiệp xây dựng chương trình Online Marketing hiệu quả. Từ đó giải quyết không chỉ vấn đề Thương hiệu, mà còn cả vấn đề Bán hàng với hiệu quả cao nhất và chi phí tối ưu nhất.

Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Internet và Quảng cáo trực tuyến, chúng tôi là một trong số ít những Đại lý Quảng cáo thời kỳ đầu tại Việt Nam, lớn lên cùng thời kỳ phát triển mạnh nhất của Internet.

Tầm nhìn
Sứ mệnh
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành top 3 công ty hàng đầu trên mọi thị trường kinh doanh

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Kết nối các doanh nghiệp và làm cho việc kinh doanh trở nên thành công hơn.

Dịch vụ

PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG

 • Nghiên cứu thị trường
 • Tình trạng Doanh nghiệp
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Hành vi khách hàng

PHÂN TÍCH & XÂY DỰNG NỀN TẢNG DIGITAL

 • Website / Microsite
 • Nền tảng Mạng xã hội
 • Hệ thống CRM

CHIẾN LƯỢC & SÁNG TẠO

 • Chiến lược Thương hiệu
 • Chiến lược Mạng xã hội
 • Chiến lược Digital
 • Kế hoạch Tổng thể
 • Quản lý khủng hoảng

TRIỂN KHAI & BÁO CÁO CHIẾN DỊCH

 • Thiết lập Quảng cáo
 • Đặt mua Quảng cáo
 • Các hoạt động offline
 • Đo lường & Báo cáo

TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ DIGITAL

 • Tăng độ phủ / Tần suất
 • Tối ưu chiến dịch Bán hàng
 • Kaizen