Về chúng tôi

[SCgate] Công ty Cổ phần Cổng Kết nối Sato, dưới sự quản lý của VTM Group - hoạt động trên 3 mảng kinh doanh chính: Đại lý Quảng cáo Trực tuyến - Sức khỏe & Sắc đẹp - Nhập khẩu & Phân phối. Trong suốt 13 năm có mặt tại Việt Nam, với tầm nhìn trở thành công ty đại chúng, SCgate luôn đề cao sự minh bạch trong kinh doanh, tinh thần phục vụ khách hàng và sự bền vững của nguồn nhân lực.

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

  Năm 2023 đã gần đi qua với rất nhiều khó khăn mà theo đánh giá của giới chuyên gia rằng đây là năm khó khăn hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (2021 - 2022). Từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp khiến...