Quảng cáo tìm kiếm động Google là gì? Dynamic Search Ads
Quảng cáo tìm kiếm động Google là gì? Dynamic Search Ads

16-11-2018

Nếu không có Quảng cáo tìm kiếm động, ngay cả tài khoản AdWords được quản lý tốt với nhiều từ khóa cũng có thể bỏ lỡ các tìm kiếm có liên quan, gặp tình trạng chậm trễ trong việc viết quảng cáo cho các sản phẩm mới hoặc mất đồng bộ với những gì thực tế có sẵn trên các trang web của nhà quảng cáo.

Bài viết này giải thích cách Quảng cáo tìm kiếm động hoạt động và cách chúng có thể mang lại lợi ích cho bạn. Để được hướng dẫn, hãy chuyển đến Tạo Quảng cáo tìm kiếm động.

Cách tiện ích hiển thị

Khi người nào đó tìm kiếm trên Google với các cụm từ liên quan chặt chẽ đến tiêu đề và các cụm từ thường sử dụng trên trang web của bạn, AdWords sẽ sử dụng các tiêu đề và cụm từ này để chọn trang đích và tạo tiêu đề rõ ràng, phù hợp cho quảng cáo. 

Ví dụ: Bạn sở hữu một chuỗi khách sạn quốc tế. Người nào đó đang tìm kiếm “khách sạn sang trọng New York” trên Google sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn với dòng tiêu đề “Khách sạn sang trọng - NYC”, nhấp vào quảng cáo của bạn và sau đó truy cập vào trang web vị trí New York hàng đầu của bạn.
Bằng cách này, Quảng cáo tìm kiếm động có thể nhanh chóng đưa các khách hàng tiềm năng đến với những gì họ muốn trên trang web của bạn.

Khi chọn trang đích của bạn, lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm về văn bản cuối cùng xuất hiện trong quảng cáo của mình.

Quảng cáo tìm kiếm động Google AdWords

Hầu hết quảng cáo tìm kiếm đều sử dụng từ khóa để xác định thời điểm quảng cáo hiển thị trên tìm kiếm của Google . Quảng cáo tìm kiếm động khác ở chỗ không sử dụng từ khóa mà thay vào đó quảng cáo tìm kiếm động tự động hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung trang web của bạn. Có nghĩa là bạn sẽ không phải lựa chọn từ khóa và quảng cáo sẽ tự động hiển thị theo truy vấn người dùng